Gözleriniz Nasıl Çalışır?

Işık retinaya ulaşmadan önce kornea, ön odacık, pupila, göz merceği ve vitroz gövdeyi(vitreus) geçmektedir.

 • Sklera veya « gözün akı » Gözün dışını çevreleyen beyaz ve opak zar. Göz küresini ve buna bağlı kasları koruyarak gözün hareketlerini kontrol eder

   
 • Retina Göz küresinin iç yüzeyini kaplayan, ince yarı saydam ve hafif pembe-kırmızı renkli iki katmanlı bir zardır. Göz küresi boşluğuna bakan iç kısımda duyusal (nörosensoriyel) tabaka, dış kısımda pigmentli tabaka bulunmaktadır.

   
 • Kornea Sklerada yer alan ışığın göze girdiği şeffaf dairesel alan. Bu alan; iris, gözbebeği ve gözün ön kamerasını kapsar.

   
 • İridokorneal açı Kornea ve irisin birleştiği ön kameranın alanı.

   
 • İris Pupilayı çevreleyen renkli düz kaslardır. Işığın parlaklığına göre büyüyüp küçülerek, göze daha fazla ya da daha az ışık girmesine izin verir.

   
 • Pupila Işığı retinaya girdiği, irisin ortasında yer alan delik

   
 • Siliyer kaslar Merceğin görüntü netliği için kasılıp gevşemesini ( =akkommodasyon) sağlayarak, daha iyi bir göz konumlanması sağlar

   
 • Göz merceği Retinanın fotoreseptör hücrelerine ışık ışınlarını yoğunlaştırır. Şeffaf, esnek ve bi-konveks mercek yapısındadır

   
 • Kirpiksi bölge Siliyer cisim ve göz merceğini bağlayan lifler

   
 • Makula Makula gözün arka kısmında retina tabakasının üzerinde, çapı 2 mm civarında merkezi yerleşimli küçük bir alandır. Cisimlere karşıdan baktığımızda ışık makula üzerinde odaklandığından renkli ve hassas görme bu alanda oluşur.

   
 • Camsı cisim Göz merceği ile retina arasında bulunan boşluğu dolduran, jöle kıvamına benzer bir maddedir. Göz duvarına ve göz içi basıncına karşı retinayı korumaya yardımcı olur.

   
 • Optik disk Retinanın kan damarları gibi sinirlerle donatıldığı bölgesidir. Ayrıca retinanın bu bölgesinde hiç reseptör olmayışından, kör nokta da denilmektedir.

   
 • Santral retinal ven Optik sinir boyunca giden ve kan ile besleyen damardır.

   
 • Görme siniri Beyne görsel bilgi (elektrik sinyalleri) ileten sinirdir.

   
 • Kör Nokta

   
 • Ön kamera Mercek ile kornea arasına sulu bir sıvı ile dolu aköz humor yer almaktadır. Bu sıvı ışık ışınları kırmaya için yardımcı olur.

   
 • Retina Göz küresinin iç yüzeyini kaplayan, ince yarı saydam ve hafif pembe-kırmızı renkli iki katmanlı bir zardır. Göz küresi boşluğuna bakan iç kısımda duyusal (nörosensoriyel) tabaka, dış kısımda pigmentli tabaka bulunmaktadır.