Gözlük Camlarının Tarihi

Gözlük günlük hayatın en yararlı nesnelerin biri olabilir, ama icadı ile ilgili koşullar şaşırtıcı şekilde oldukça belirsizdir.

Bölüm 1: Antik Çağ (M.Ö. 700 - MS 400)

Optiğe olan ilgi Antik Çağ'a kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir. Bilinen ilk camlar Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının kalıntıları arasında bullunmuştur. Camlar genellikle kuvarstan veya cilalanmış kristalden yapılmıştır. Küçük bir alanda güneş ışınlarını yoğunlaştırarak, yangın başlatmak amacıyla, yanma camı olarak ya da balmumu tabletler üzerine yazıları silmek için de kullanılmıştır. Bilinen en eski cama "Nemrut Merceği" denir. Asur medeniyetine ait bu mercek 3000 yaşındadır.

Optik teoriler, Greko-Romen filozoflar tarafından deneme yanılma metodu ile geliştirilmiştir.  Plato ise emisyon teorisini detaylandırarak, görsel algının ışınların gözümüz tarafından emilmesiyle ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Daha sonra ise Euclid optiği matematiksel açıdan incelemiştir. Geliştirilmiş bu fikirler ilerleyen tarihte Heysem gibi Müslüman alimler tarafından kapsamlaştırılmıştır. Birçok el yazmasında optik açıdan, taş ve kristal kullanımına atıfta bulunulmaktadır. Tarihte en iyi bilinen örnekse Roma İmparatoru Neron'un, gladyatörlerin dövüşlerini görebilmek için zümrüt  kullanıyor olmasıdır.

Okuyunuz Bölüm 2: Ortaçağ'da Gözlük Camları