Gizlilik Politikası

Nikon Optik Türkiye A.Ş. ("Nikon"), kişisel bilgilerin doğru yönetilmesi gerektiğinin bilincindedir. Bu bağlamda, Nikon Optik Türkiye A.Ş. Gizlilik Koruma Politikası doğrultusunda kişisel bilgileri aşağıdaki şekilde ele alacaktır:

 1. Kişisel Bilgilerin Toplanması

  Nikon, kişisel bilgileri sadece gerektiğinde adil ve yasal bir yol ile edinecek ve bu bilgilerin kısıtlı şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

 2. Kişisel Bilgilerin Kullanımı

  Nikon tarafından toplanan bu bilgiler aşağıda sıralanan maddeler doğrultusunda kullanılabilecektir;

  • Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla toplanan tüm verileri Nikon'un hizmet duyarlılığını geliştirmekte kullanmak,
  • Müşterilerin ürün, planlama, geliştirme, reklam, satış ve servis faaliyetleri gibi gereksinimlerini belirlemek için bu verileri referans kaynak olarak kullanmak(bu veriler kişisel bilgileri, satın alma sırasında anketlere verilen cevapları, müşteri memnuniyeti anketlerini ve müşteri soruşturma geçmişini içermektedir),
  • Gerçekleştirilen herhangi bir aktivitede katılımcıların bilgilerinin kontrolünü sağlamak veya aktivite sonrasında haberleşmek için kullanmak,
  • Edinilen kişisel bilgileri işlemek ve istatistiksel veri olarak kullanmak.
 3. Kişisel Bilgilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

  1. Kişisel Bilgilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

   Elde edilen kişisel bilgiler, aşağıda listelenen maddeler haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:

   • Kişinin izni alınmadan,
   • Kişisel Veri Koruma Kanunu veya diğer ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından yetkilendirildiğinde
   • Yargı yetkisi olan herhangi bir adli veya idari yetki uyarınca bu bilgileri ifşa etmesine izin verilirse.
  2. Kişisel Bilgi Paylaşımı

   ​Bölüm 2'de açıklanan "Kişisel Bilgilerin Kullanımı" esaslarına göre veri elde etmek amacıyla, toplanan kişisel bilgiler Nikon ve Nikon Grubu içerisinde paylaşılabilmektedir. Grup içerisinde bilgiler paylaşılabilir ile ifade edilen; isimler, adresler, telefon numaraları, posta adresleri, satın alma geçmişleri, tamir geçmişleri, sorgulama tarihleri ​​ve içeriğidir. Nikon paylaşılan ve grup içerisinde kullanılan tüm bilgilerin korunması ile yükümlüdür. Bu bağlamda Nikon, Nikon Gizlilik Koruma Politikası'nı göz önünde bulundurarak, kişisel bilgilerin güvenliğini kesinlikle kontrol edecektir.

 4. Kişisel Bilgilerin Doğru Yönetimi

  Edinilen kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması, sızdırılması veya hasara uğramaması için Nikon Gizlilik Koruma Politikası uyarınca ve diğer şirketlerin bilgi yönetimi ile ilgili kurallarına göre gerekli ve uygun tüm güvenlik önlemleri alınacaktır.  aynı zamanda Nikon, yönetiminde çalışan ve diğer ilgili personelerine edinilen bilgilerin uygun kullanımını sağlamak amacıyla gerekli tüm eğitimleri de sağlayacaktır.

 5. Düzenleme

Nikon, gizliliğin korunması ile ilgili konularda Türk kanun ve yönetmeliklerine uyacak, gizliliğin korunması yönünde sürekli çaba harcayacaktır.

Gizliliğe verdiği önem değişmeyecek şekilde Nikon, bu politikasını değiştirebilir veya haber vermeksizin güncelleyebilir.